Program cu publicul

 

        SERVICIUL COMUNICARE 

 • Informații și consiliere pe probleme de pensii
 • Verificare și înregistrare dosare de pensie limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate, urmaș
 • Înregistrare cereri pentru recalcularea pensiei
 • Înregistrare cereri pentru acordarea pensiei de serviciu
 • Înregistrare cereri pentru acordarea unor drepturi cuvenite în baza unor legi speciale
 • Înregistrare cereri pentru trecerea la pensie limita de vârstă  ( dacă este cazul)
 • Informații privind plata pensiei
 • Înregistrarea documentației pentru ajutorul de deces
 • Înregistrarea documentației pentru pensia pe luna decesului
 • Eliberare adeverințe cu plata pensiei pe luna decesului
 • Înregistrare cerere reordonanțare pensie neîncasata
 • Înregistrare cerere eliberare adeverințe pensie
 • Eliberare adeverințe cu  cuantumul pensiei
 • Înregistrare cereri  eliberare tichete de călătorie  gratuite ( pentru legi speciale)
 • Eliberare tichete de călătorie  gratuite  ( pentru legi speciale)
 • Înregistrare cereri pentru eliberarea timpului util la pensie
 • Eliberare adeverințe cu timpul util la pensie
 • Înregistrare cereri schimb  domiciliu
 • Înregistrare cereri schimb nume
 • Înregistrare cereri transfer pensie
 • Înregistrare cereri sistare plata pensie
 • Virare pensie în cont bancar
 •  Înregistrare cereri pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare,
 • Înregistrare adeverințe pensie urmaș
 • Înregistrare sesizări, petiții pensie
 • Înregistrare cereri pentru  acordarea indemnizației conform  Decret 118/1990 ( după ce se primește Hotărârea de la Agenția Județeană de Plăți si Inspecție Socială)
 • Înregistrare acte de la angajatori
 • Verificare și înregistrare dosare în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare
GHIȘEUL NR.9

Luni – Joi:  800 –1400

Vineri: 800 – 1300

 

 

 

 

 

 

 • Informații si  consiliere pe probleme de pensii
 • Verificare și înregistrare dosare de  pensie limita de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate, urmaș
 • Înregistrare cereri pentru recalcularea pensiei
 • Înregistrare  cereri pentru acordarea pensiei de serviciu
 • Înregistrare cereri  pentru acordarea unor drepturi cuvenite în baza unor legi speciale
 • Înregistrare cereri pentru trecerea la pensie limita de vârstă (dacă este cazul)
 • Informații privind plata pensiei
 • Înregistrarea documentației pentru ajutorul de deces
 • Înregistrarea documentației pentru pensia pe luna decesului
 • Eliberare adeverințe cu plata pensiei pe luna decesului
 • Înregistrare cerere reordonanțare pensie neîncasata
 • Înregistrare cerere eliberare adeverințe pensie
 • Eliberare adeverințe cu cuantumul pensiei
 • Înregistrare cereri eliberare tichete de călătorie  gratuite (pentru legi speciale)
 • Eliberare tichete de călătorie gratuite (pentru legi speciale)
 • Înregistrare cereri pentru eliberarea timpului util la pensie
 • Eliberare adeverințe cu timpul util la pensie
 • Înregistrare cereri schimb domiciliu
 • Înregistrare cereri schimb nume
 • Înregistrare cereri transfer pensie
 • Înregistrare cereri sistare plata pensie
 • Virare pensie în cont bancar
 • Înregistrare cereri pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare,
 • Înregistrare adeverințe pensie urmaș
 • Înregistrare sesizări, petiții pensie
 • Înregistrare cereri pentru  acordarea indemnizației conform  Decret 118/90 ( după ce se primește Hotărârea de la Agenția Județeană de Plăți si Inspecție Socială)
 • Înregistrare acte de la angajatori
 • Verificare și înregistrare dosare în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare
GHIȘEUL NR.11

Luni – Joi:  800 –1400

Vineri: 800 – 1300

 

 

 

 

 • Programare audiente
 • Eliberare carnete de muncă  si decizii pensii returnate
 • Informații și consiliere pe probleme de pensii
 • Verificare și înregistrare dosare de  pensie limita de vârstă, anticiPata, anticiPata parțială, invaliditate, urmaș
 • Înregistrare cereri pentru recalcularea pensiei
 • Înregistrare cereri pentru acordarea pensiei de serviciu
 • Înregistrare cereri pentru acordarea unor drepturi cuvenite in baza unor legi speciale
 • Înregistrare cereri pentru trecerea la pensie limita de varsta  ( daca este cazul)
 • Informații privind plata pensiei
 • Înregistrarea documentației pentru ajutorul de deces
 • Înregistrarea documentației pentru pensia pe luna decesului
 • Eliberare adeverințe cu plata pensiei pe luna decesului
 • Înregistrare cerere reordonanțare pensie neîncasată
 • Înregistrare cerere eliberare adeverințe pensie
 • Eliberare adeverințe cu  cuantumul pensiei
 • Înregistrare cereri  eliberare tichete de călătorie  gratuite (pentru legi speciale)
 • Eliberare tichete de călătorie gratuite (pentru legi speciale)
 • Înregistrare cereri pentru eliberarea timpului util la pensie
 • Eliberare adeverințe cu timpul util la pensie
 • Înregistrare cereri schimb domiciliu
 • Înregistrare cereri schimb nume
 • Înregistrare cereri transfer pensie
 • Înregistrare cereri sistare plata pensie
 • Virare pensie în cont bancar
 • Înregistrare cereri pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare,
 • Înregistrare adeverințe pensie urmaș
 • Înregistrare sesizări, petiții pensie
 • Înregistrare cereri pentru  acordarea indemnizației conform  Decret 118/90 ( după ce se primește  Hotărârea de la Agenția Județeană de Plăți si Inspecție Socială)
 • Înregistrare acte de la angajatori
 • Verificare și înregistrare dosare în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare
GHIȘEUL NR. 14/REGISTRATURĂ

Luni – Joi: 800 –1600

Vineri: 800 – 1300

 

 

 

 

 

Biroul Evidență Contribuabili

 •  Depunere declarații lunare rectificative
 • Solicitare de eliberare a stagiului de cotizare
 • Programări eliberări carnete de munca pentru beneficiarii de declarații și contracte de asigurare
 • Declarații de asigurare  (probleme referitoare  la perioada înainte de 01.07.2012)  
 • Încheiere contracte de asigurare socială
 • Rezilierea contractelor de asigurare socială
 • Eliberare carnete de muncă pentru beneficiarii de declarații și  contracte de asigurare socială
 • Solicitare eliberare document E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania

 

GHIȘEUL NR. 4

Luni – Joi:  800 –1400

Vineri: 800 – 1300

*în ultima zi lucrătoare din lună nu este program cu publicul

Casierie

 • Încasări contribuție de asigurări sociale, debite asigurați
 • Plăți pensii și alte drepturi

 

      

GHIȘEUL NR. 6

Încasări: Luni – Vineri, între  orele 8 00 – 1130

Plăți : Luni – Joi,  între orele 13:15 – 14:45,  

         Vineri între orele              1200-1330

 

*În ultima zi lucrătoare din lună nu se fac plați și încasări prin casierie

 

Biroul Pensii Comunitare

Relații cu publicul

GHIȘEUL NR. 5

Luni – Joi:  800 –1400

Vineri: 800 – 1300

Compartimentul Bilete de tratament

 • Înregistrare cererii bilete de tratament și odihnă
 • Eliberare bilete de tratament

 

 

 

 

 

 

GHIȘEELE NR. 7 și 8

Luni – Joi:  800 –1400

Vineri: 800 – 1300

Atenție!

Cererile aprobate se afișează la sfârșitul  fiecărei serii pentru seria următoare iar încasarea și ridicarea biletului de tratament repartizat se face pana  cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea seriei, după care se trece la redistribuirea biletelor de tratament neridicate

 

 COMPARTIMENTUL DE EXPERTIZA MEDICALĂ

 • Expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
Luni – Joi între  orele 830 –1300

str. Moților nr. 19-21

COMISIA REGIONALĂ DE CONTESTAȚII

(pentru expertiză medicală)

 

Vineri între orele 830 –1300

str. Moților nr. 19 – 21

 


CASA LOCALĂ DE PENSII TURDA

Luni- Joi:    8.00   –  14.00

Vineri:      8.00   –  13.00

Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu numai pentru solicitări urgente: depunerea dosarelor cazuri noi de pensie și recalculări care presupun necesitatea depunerii actelor în original (carnet de munca și adeverințe),  înregistrarea dosarelor în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare

Pentru alte solicitări vă rugăm să utilizați :

 • poșta electronică turda.cluj@cnpp.ro
 • serviciile poștale (expediați documente numai cu confirmare de primire)
 • serviciile de curierat (expediați documente numai cu confirmare de primire)

Pentru informații vă stăm la dispoziție la telefon: +40.741.028.008, +40.264.316450 sau email: turda.cluj@cnpp.ro

 

Cabinetul de expertiză medicală  Turda

Luni – Joi între  orele 830 –1300

Telefon: 0264.592.170

e-mail: expertizacluj@cnpp.ro

 

CASA LOCALA DE PENSII DEJ

Luni – Joi:   8.00 – 14.00

Vineri:        8.00 – 13.00

Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu numai pentru solicitări urgente: depunerea dosarelor cazuri noi de pensie si recalculări care presupun necesitatea depunerii actelor în original (carnet de munca si adeverințe),  înregistrarea dosarelor în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru alte solicitări vă rugăm să utilizați :

 • poșta electronică dej.dej@cnpp.ro
 • serviciile poștale (expediați documente numai cu confirmare de primire)
 • serviciile de curierat (expediați documente numai cu confirmare de primire)

Pentru informații vă stăm la dispozitie la telefon: +40.264.211669 / int.1 – stabiliri pensii, 2 – plăți pensii, 3 – verificări pensii, 4 – evidență contribuabili sau email: dej.dej@cnpp.ro

 

Cabinetul de expertiză medicală Dej

Luni – Joi între  orele 830 – 1300

Telefon: +40.264.213059

e-mail: expertizacluj@cnpp.ro