Program cu publicul

Având în vedere trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, începând cu data de 15.05.2020, Casa Județeană de Pensii Cluj își va desfășura activitatea astfel:

 • Începând cu data de 15.05.2020 se reia activitatea de depunere a dosarelor de înscriere la pensie – cazuri noi; a cererilor de recalculare care presupun anexarea unor documente originale și a cererilor de acordare a ajutorului de deces, activitate care se rezumă strict la depunerea acestora și primirea numărului de înregistrare.

Programul cu publicul este următorul:

 •  la Casa Județeană de Pensii Cluj:  luni –  joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-13.00
 • la Casa Locală de Pensii Turda:  luni – vineri  între orele 8.00-12.00  
 • la Casa Locală de Pensii Dej:     luni – vineri  între orele 8.00-12.00
 • la Compartimenul de Expertiză Medicală: luni-joi  între orele 8.30-13.00
 • În cea ce privește celelalte tipuri de servicii, recomandăm să se apeleze la poșta electronică, serviciile poștale/servicii de curierat, telefon, fax.

 Coordonatele de contact ale instituției noastre:

Casa Județeană de Pensii Cluj:

  • încheiere contracte de asigurare socială,
  • rezilierea contractelor de asigurare socială,
  • solicitare de eliberare a stagiului de cotizare,
  • solicitare eliberare document E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania

Numere de telefon:

 • 0730.014.325 – audiențe telefonice Director Executiv 
 • 0730.015.091 – audiențe telefonice Director Executiv Adjunct Direcția stabiliri și plăți prestații
 • 0264.598.088 – audiențe telefonice / Consiliere de specialitate, Informații de interes general
 • 0264.431.804 – stabiliri pensii
 • 0264.450.466 – stabiliri pensii internaționale
 • 0264.431.804 –  plăți pensii
 • 0264.590.862  – evidenta contribuabili
 • 0264.594.664 – bilete de tratament
 • 0264.431.232 – accidente de muncă și boli profesionale
 • 0264.590.815 – juridic

FAX: 0264.450.080


Casa Locală de Pensii Turda:

 • Adresa poștală: Municipiul Turda, str. Republicii, nr. 15
 • Poștă electronică:  turda.cluj@cnpp.ro
 • Telefon: 0264.316.450

Casa Locală de Pensii Dej :

 • Adresa poștală: municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 25
 • Poștă electronică: dej.dej@cnpp.ro
 • Telefon: 0264.211.669

        SERVICIUL COMUNICARE 

 • Informații și consiliere pe probleme de pensii
 • Verificare și înregistrare dosare de pensie limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate, urmaș
 • Înregistrare cereri pentru recalcularea pensiei
 • Înregistrare cereri pentru acordarea pensiei de serviciu
 • Înregistrare cereri pentru acordarea unor drepturi cuvenite în baza unor legi speciale
 • Înregistrare cereri pentru trecerea la pensie limita de vârstă  ( dacă este cazul)
 • Informații privind plata pensiei
 • Înregistrarea documentației pentru ajutorul de deces
 • Înregistrarea documentației pentru pensia pe luna decesului
 • Eliberare adeverințe cu plata pensiei pe luna decesului
 • Înregistrare cerere reordonanțare pensie neîncasata
 • Înregistrare cerere eliberare adeverințe pensie
 • Eliberare adeverințe cu  cuantumul pensiei
 • Înregistrare cereri  eliberare tichete de călătorie  gratuite ( pentru legi speciale)
 • Eliberare tichete de călătorie  gratuite  ( pentru legi speciale)
 • Înregistrare cereri pentru eliberarea timpului util la pensie
 • Eliberare adeverințe cu timpul util la pensie
 • Înregistrare cereri schimb  domiciliu
 • Înregistrare cereri schimb nume
 • Înregistrare cereri transfer pensie
 • Înregistrare cereri sistare plata pensie
 • Virare pensie în cont bancar
 •  Înregistrare cereri pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare,
 • Înregistrare adeverințe pensie urmaș
 • Înregistrare sesizări, petiții pensie
 • Înregistrare cereri pentru  acordarea indemnizației conform  Decret 118/90 ( după ce se primește Hotărâtoarea de la Agenția Județeana de Plăți si Inspecție Socială)
 • Înregistrare acte de la angajatori
 

CaMera 1 A

Luni – Joi, orele 8:00 –14:00

Vineri, orele 8:00 – 13:00

 

Verificare și înregistrare dosare în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

 • Informații si  consiliere pe probleme de pensii
 • Verificare și înregistrare dosare de  pensie limita de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate, urmaș
 • Înregistrare cereri pentru recalcularea pensiei
 • Înregistrare  cereri pentru acordarea pensiei de serviciu
 • Înregistrare cereri  pentru acordarea unor drepturi cuvenite în baza unor legi speciale
 • Înregistrare cereri pentru trecerea la pensie limita de vârstă (dacă este cazul)
 • Informații privind plata pensiei
 • Înregistrarea documentației pentru ajutorul de deces
 • Înregistrarea documentației pentru pensia pe luna decesului
 • Eliberare adeverințe cu plata pensiei pe luna decesului
 • Înregistrare cerere reordonanțare pensie neîncasata
 • Înregistrare cerere eliberare adeverințe pensie
 • Eliberare adeverințe cu cuantumul pensiei
 • Înregistrare cereri eliberare tichete de călătorie  gratuite (pentru legi speciale)
 • Eliberare tichete de călătorie gratuite (pentru legi speciale)
 • Înregistrare cereri pentru eliberarea timpului util la pensie
 • Eliberare adeverințe cu timpul util la pensie
 • Înregistrare cereri schimb domiciliu
 • Înregistrare cereri schimb nume
 • Înregistrare cereri transfer pensie
 • Înregistrare cereri sistare plata pensie
 • Virare pensie în cont bancar
 • Înregistrare cereri pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare,
 • Înregistrare adeverințe pensie urmaș
 • Înregistrare sesizări, petiții pensie
 • Înregistrare cereri pentru  acordarea indemnizației conform  Decret 118/90 ( după ce se primește Hotărârea de la Agenția Județeană de Plăți si Inspecție Socială)
 • Înregistrare acte de la angajatori
Ghișeul nr.11

 

Luni – Joi, orele 8:00 –14:00

Vineri, orele 8:00 – 13:00

 

Verificare și înregistrare dosare în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 • Programare audiente
 • Eliberare cupoane de pensii
 • Eliberare carnete de munca  si decizii pensii returnate
 • Informații și consiliere pe probleme de pensii
 • Verificare și înregistrare dosare de  pensie limita de vârstă, anticiPata, anticiPata parțială, invaliditate, urmaș
 • Înregistrare cereri pentru recalcularea pensiei
 • Înregistrare cereri pentru acordarea pensiei de serviciu
 • Înregistrare cereri pentru acordarea unor drepturi cuvenite in baza unor legi speciale
 • Înregistrare cereri pentru trecerea la pensie limita de varsta  ( daca este cazul)
 • Informații privind plata pensiei
 • Înregistrarea documentației pentru ajutorul de deces
 • Înregistrarea documentației pentru pensia pe luna decesului
 • Eliberare adeverințe cu plata pensiei pe luna decesului
 • Înregistrare cerere reordonanțare pensie neîncasată
 • Înregistrare cerere eliberare adeverințe pensie
 • Eliberare adeverințe cu  cuantumul pensiei
 • Înregistrare cereri  eliberare tichete de călătorie  gratuite (pentru legi speciale)
 • Eliberare tichete de călătorie gratuite (pentru legi speciale)
 • Înregistrare cereri pentru eliberarea timpului util la pensie
 • Eliberare adeverințe cu timpul util la pensie
 • Înregistrare cereri schimb domiciliu
 • Înregistrare cereri schimb nume
 • Înregistrare cereri transfer pensie
 • Înregistrare cereri sistare plata pensie
 • Virare pensie în cont bancar
 • Înregistrare cereri pentru eliberare adeverință cu stagiul de cotizare,
 • Înregistrare adeverințe pensie urmaș
 • Înregistrare sesizări, petiții pensie
 • Înregistrare cereri pentru  acordarea indemnizației conform  Decret 118/90 ( după ce se primește  Hotărârea de la Agenția Județeană de Plăți si Inspecție Socială)
 • Înregistrare acte de la angajatori
Ghișeul nr. 14

 

Luni – Joi, orele 8:00 –14:00

Vineri, orele 8:00 – 13:00

 

Verificare și înregistrare dosare în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

 DIRECȚIA ECONOmicA, EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI Biroul Evidenta Contribuabili

 •  Depunere declarații lunare rectificative
 • Eliberare stagii de cotizare

 

 

Ghișeul nr. 4

Luni – Joi,  orele 8:00 – 14:00

Vineri , orele 8:00-13:00

 

*în ultima zi lucrătoare din lună nu este program cu publicul

 • Programări eliberări carnete de munca pentru beneficiarii de declarații și contracte de asigurare
Ghișeul nr. 4

Luni – Joi,  orele 8:00 – 14:00

Vineri, orele 8:00-13:00

*în ultima zi lucrătoare din lună nu este program cu publicul

 • Declarații de asigurare  (probleme referitoare  la perioada înainte de 01.07.2012)  
 • Contracte de asigurare                                                                            
  Ghișeul nr.4

Luni – Joi,  orele 8:00 – 14:00

Vineri , orele 8:00-13:00

*în ultima zi lucrătoare din luna nu este program cu publicul

Casierie

Încasări contribuție de asigurări sociale, debite asigurați

 

      

Luni – Vineri

orele 8:00 – 11:30

Ghișeul  nr. 6

*în ultima zi lucrătoare din lună nu se fac plați și încasări

 

Biroul Pensii Comunitare

Relații cu publicul

Ghișeul nr. 5

Luni – Joi,  orele 8:00 – 14:00

Vineri, orele 8:00 – 13:00

 • Înregistrare cererii bilete de tratament și odihna
 • Eliberare bilete de tratament

 

 

 

 

 

 

Ghișeele  nr. 7 și 8

Luni – Joi,  orele 8:00 – 14:00

Vineri , orele 8:00-13:00

Atenție!

Cererile aprobate se afișează la sfârșitul  fiecărei serii pentru seria următoare iar încasarea și ridicarea biletului de tratament repartizat se face pana  cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea seriei, după care se trece la redistribuirea biletelor de tratament neridicate

 

 COMPARTIMENTUL DE EXPERTIZA MEDICALĂ

 • Expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
Luni – Joi   orele 8:30 – 13:00

str. Moților nr. 19-21

COMISIA REGIONALĂ DE CONTESTAȚII

(pentru expertiză medicală)

 

Vineri orele 8:30 – 13:00

str. Moților nr. 19 – 21

 


CASA LOCALĂ DE PENSII TURDA

Program cu publicul temporar având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului Sars- Cov-2:

       Luni-Vineri:    8.00   –  12.00

Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu numai pentru solicitări urgente: depunerea dosarelor cazuri noi de pensie și recalculări care presupun necesitatea depunerii actelor în original (carnet de munca și adeverințe),  înregistrarea dosarelor în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare

Pentru alte solicitări vă rugăm să utilizați :

 • poșta electronică  turda.Cluj@cnpp.ro
 • serviciile poștale (expediați documente numai cu confirmare de primire)
 • serviciile de curierat (expediați documente numai cu confirmare de primire)

Pentru informații vă stăm la dispoziție la telefon :0741.028.008,  0264.316.450  sau email: turda.Cluj@cnpp.ro


CASA LOCALA DE PENSII Dej

Program cu publicul temporar având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-COV-2:

         Luni-Vineri :  8.00   –  12.00

Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu numai pentru solicitări urgente: depunerea dosarelor cazuri noi de pensie si recalculări care presupun necesitatea depunerii actelor în original (carnet de munca si adeverințe),  înregistrarea dosarelor în conformitate cu Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru alte solicitări vă rugăm să utilizați :

-poșta electronică dej.dej@cnpp.ro

-serviciile poștale (expediați documente numai cu confirmare de primire)

-serviciile de curierat (expediați documente numai cu confirmare de primire)

Pentru informații vă stăm la dispozitie la telefon0264/211.669/int.1-stabiliri pensii, 2-plăți pensii, 3-verificări pensii, 4-evidență contribuabili sau email Dej.Dej@cnpp.ro

COMPARTIMENTUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

 • Expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
      Luni – Joi, orele 8:30 – 13:00