Achizitie directa-Servicii de curatenie birouri

Casa Judeteana de Pensii Cluj , in calitate de autoritate contractanta, initiaza in conformitate cu prevederile art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – achizitia de Servicii de curatenie pentru sediul central din Cluj Napoca si sediile Caselor Teritoriale de Pensii din Dej si Turda precum si cabinetele medicale de expertizare a capacitatii de munca, pe perioada 01.05.2021 – 31.12.2021, in conditiile si cu respectarea cerintelor Documentatiei de atribuire atasata.