Achizitie directa – Servicii de depozitare unitati arhivistice

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze
Servicii de depozitare ,gestionare si consultare unitati arhivistice apartinand CJP Cluj,pe perioada 01.06.2020-31.12.2020,
in conditiile si cu respectarea cerintelor documentelor achizitiei,atasate prezentului anunt.
Achizitia se finalizeaza cu atribuirea unui contract de servicii.