achizitie directa servicii de intretinere si reparatii auto

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta

invita operatorii economici interesati sa participe cu oferta pentru achizitia directa

de Servicii de intretinere si reparatii  ale autoturismelor din parcul institutiei

Atasam invitatie de parcipare:caietul de sarcini si Formularele ce insotesc oferta