Achizitie directa-Servicii de intretinere si reparatiitehnica de calcul

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza achizitia directa,  conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice , Servicii  de intretinere si reparatii pentru  tehnica de calcul din compunerea sistemului informatic cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si invitatia de participare atasate.