Achizitie directa-Servicii de intretinere si reperatii pentru tehnica de calcul din compunerea sistamului informatic

Casa Judeteana de Pensii Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza procedura de achizitia directa, conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, „Servicii  de intretinere si reparatii pentru tehnica de calcul din compunerea sistemului informatic” cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si invitatia de participare atasate.