Achizitie directa-Servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca,aparare impotriva incendiilor si protectie civila.

Casa Judeteana de Pensii Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza achizitia directa, conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, „Servicii  in  vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate  in munca,aparare impotriva incendiilor si  protectie civila” pe anul 2023, cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si a invitatiei de participare atasate.