ANULARE-Achizitie directa servicii de curatare ,igienizare aparate de aer conditionat.

In temeiul art.212 alin 1 lit. a din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice se anuleaza achizitia de servicii de curatare/igienizare initiat cu invitatia de participare nr.ADV1010486/ 15.05.2018 ,intrucat nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare urmand a se relua printr-o selectie de oferte.