CLARIFICARE ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERI

Urmare unor  solicitari de clarificare primite la anuntul privind intentia de achizitie a serviciilor de traduceri autorizate   referitoare  la neconcordanta inntre numarul  de pagini din centralizatorul de preturi din Caietul de sarcini si cel  din Anexa la Formularul de oferta din sectiunea „Formulare”  precizam : cantitatile corecte si pentru care se emite oferta sunt cele din  caietul de sarcini  (lista traducerilor…)