Structură organizatorică

Directorul executiv  

conduce întreaga activitatea a Casei Județene de Pensii Cluj

are în coordonare directă următoarele compartimente:

 • Compartimentul audit intern
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul informatică
 • Serviciul comunicare relații publice și resurse umane
 • Compartimentul expertiză medicală
 • Compartimentul accidente de munca și boli profesionale
 • Casa locală de pensii Turda
 • Casa locală de pensii Dej

 

Directorul executiv adjunct

Direcția Economică, Evidență Contribuabili

are în coordonare directă următoarele compartimente:

 •  Serviciul financiar contabilitate
 • Compartimentul gestiune bilete de tratament
 • Biroul evidență contribuabili
 • Compartimentul arhivă
 • Compartimentul achiziții

 

Directorul  executiv adjunct

Direcția stabiliri și plăți prestații

are în coordonare directă următoarele compartimente:

 • Serviciul stabiliri prestații
 • Biroul pensii internaționale
 • Serviciul plăți prestații