Intrebare de la ANA NEMES la data 14/10/15 14:49

Intrebare:
DACA SE IA IN CALCUL PERIOADA LUCRATA IN ACORD GLOBAL , PREMII SI ALTE VENITURI CARE NU AU FOST TRECUTE IN CARTEA DE MUNCA SI CUM POT OBTINE ACESTE DATE CARE ANGAJATORUL REFUZA SA MI LE ELIBEREZE.
Raspuns:
Conform Legii 263/2010 si H.G. 257/2011 privind normele de aplicare a legii pensiilor publice ‘‘Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
 • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
 • participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;
 • premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
 • recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
 • diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;
 • drepturile de autor;
 • drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;
 • al treisprezecelea salariu;
 • formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăşurate în afara obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activităţi didactice pentru care nu se justifică înfiinţarea unor posturi;
 •   formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;
 • sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;
 • indemnizaţiile de muncă nenormată;
 • compensaţiile acordate conform <LLNK 11982 46 30 801   0 22>decretelor nr. 46/1982 şi <LLNK 11982   240 30 801   0 12>nr. 240/1982;
 • alte sporuri care nu au avut caracter permanent.’
 • ’Daca  doriti sa depuneti cerere de recalculare in acest sens , trebuie sa va adresati prima data  fostului dvs. angajator sau firmei pastratoare de arhive pentru a emite adeverinta urmand sa le depuneti Casa de Pensii din raza dvs. de domiciliu si sa urmati procedurile conform prevederilor legale in vigoare.