ANUNT

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj

 

 

Nr… 3875./10.10.2016                                                                    Aprobat

                                                                               Director executiv adjunct

                                                                                   Mariana Salciuan

 

 

Anunt de vanzare

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj  scoate la vanzare prin licitatie, mijloace fixe si obiecte

de inventar, care nu se mai afla in stare de functionare ,( in starea fizica la care se afla), in conditiile prevazute de H.G. 841/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Bunurile scoase la licitatie sunt: calculatoare nefunctionale si alte bunuri de natura obiectelor de inventar (nu sunt in stare de functionare).

Acestea se afla la sediul CJP Cluj din Cluj Napoca str.G Cosbuc nr.2

Lista cu bunurile ofertate spre vanzare si pretul de pornire a licitatiei pot fi consultate la sediul institutiei sau poate fi solicitat pe e-mailul:contabilitatea.Cluj@cnpp.ro

Licitatia va avea loc in data de 20.10.2016, ora 12:00, la sediul CJP Cluj din Cluj Napoca str.G Cosbuc nr.2 . Regulamentul desfasurarii licitatiei poate fi consultat pe site-ul institutiei www.pensiiCluj.ro ,atasat anuntului.

      Institutiile publice interesate in obtinerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fara plata, a acestora si dupa publicarea anuntului de vinzare prin licitatie, dar nu mai tirziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vinzare.

In caz de neadjudecare, urmatoarele date de desfasurare a licitatiei vor fi: 27.10.2016 / ora 12:00 (pretul initial va fi diminuat cu pana la 20%) si 03.11.2016 / ora 12:00 (pretul initial va fi diminuat cu pana la 40%).

Cota de participare la licitatie este de 15  lei.

Documentele de participare la licitatie sunt:

-chitanta de achitare a cotei de participare la licitatie, achitata la casieria CJP Cluj

-copia certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului si a codului fiscal pentru

persoanele juridice romane sau a actului de identitate pentru persoanle fizice;

-imputernicire acordata persoanei care il reprezinta pe achizitor la licitatie. Documentele de participare la licitatia de vinzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vinzare a bunurilor.

Pentru licitatia ce se va desfasura in data de 20.10.2016 documentele de participare se depun la registratura inspectoratului incepand cu data de 10.10.2016 si pana in data de 14.10.2016 ora 14:00

Pentru detalii suplimentare ,contactati  serviciul financiar- contabilitate  telefon 0264-431010 Int.101 . Persoana de contact: Stoica Ioan Ovidiu

 

 

Sef serviciu financiar -contabilitate

Ec. Claudia Ungur

 

Vizat,

Comisia de licitatie: