Anunț ajutor financiar acordat în baza OUG 132/2021 (beneficiari de pensie și/sau de drepturi prevazute de legi cu caracter special care locuiesc în străinătate)

Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022 este reglementată de prevederilor O.U.G nr. 132/2021.

Potrivit art. 5 din O.U.G nr. 132/2021 ajutorul financiar se acordă pensionarilor  sistemului  public  de  pensii  și   beneficiarilor  de  drepturi   prevăzute  de  legi  cu caracter special din evidența  caselor  teritoriale  de pensii,  care  au domiciliul  în  România sau care fac dovada că locuiesc în  România în  luna ianuarie 2022.

 În aplicarea  instrumentelor  juridice  cu  caracter  internațional,  în   cazul  beneficiarilor  de drepturi  de  pensie  criteriul  domiciliului  prevăzut  de  legislația  națională,  este redefinit ca reședință potrivit  art.   1   lit. (j)  din  Regulamentul  (CE) nr. 883/2004  al  Parlamentului  European  și  al Consiliului  din  29 aprilie  2004  privind  coordonarea sistemelor  de  securitate  socială, al art. 11 din Regulamentul (CE)  nr.  987/2009  și dispozițiile Părții  a III-a  a Ghidului  practic  privind   legislația  aplicabilă  din Uniunea  Europeană  (UE),  Spațiul  Economic European  (CEE) și  Elveția.

Astfel,   conform   prevederilor  Regulamentelor  (CE)   nr.  883/2004  Si   (CE)   nr.  987/2009,   prin reședință se  înțelege locul în  care  o persoană  este rezidentă în mod obișnuit.

În considerarea celor de mai sus,  precizăm că, ajutorul financiar prevăzut la  art.  1    si  2 din O.U.G  nr.   132/2021   se   acordă  acelor  beneficiari ai sistemului  public de pensii,  care intră  sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor  de securitate  socială și/sau a acordurilor bilaterale  de securitate  socială  la  care România este parte, care au locul de ședere permanentă pe teritoriul României.