ANUNT IMPORTANT PENTRU PENSIONARI

 

PRECIZĂRI

 

referitoare  la unele aspecte sesizate de către pensionari

 

 

Vă aducem la cunoştinţă că instituţia noastră, Casa Judeţeană de Pensii Clujnu solicită telefonic pensionarilor informaţii  legate de date cu Caracter personal ( data naşterii, codul numeric personal, numărul deciziei de pensie, cuantumul pensiei ,etc.) , aceste informaţii existând în baza de date a instituţiei noastre.

Orice corespondenţă între instituţia noastră şi pensionari se face printr-o adresă cu antetul instituţiei, semnăturile aferente , ştampila instituţiei şi care se trimite la domiciliul pensionarului, prin Poşta Română.

Astfel, vă rugăm ca în situaţia în care  o persoană vă contactează telefonic şi se dă drept un funcţionar al Casei Judeţene de Pensii Cluj cerându-vă date  de pe talonul de pensie sau decizia de pensie, să fiţi precauţi şi să nu daţi telefonic  informaţii privind datele  dvs. personale , pentru a vă scuti  de probleme neprevăzute  privind aspectele mai sus menţionate. Totodată, vă informăm că instituţia noastră, Casa Judeţeană de Pensii Cluj, nu efectuează telefonic sondaje privind informaţii despre pensionari.

 

 

CONDUCEREA    INSTITUTIEI