Anunț privind confirmarea perioadei de asigurare realizate în țările membre UE și obținerea formularului european tip E 205

Regulamentele Europene (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009, a căror aplicare intră în atribuțiile instituției noastre nu prevăd, nicio procedură de solicitare și comunicare între instituțiile de asigurări sociale din țările membre U.E., a perioadelor de asigurare doar pentru acordarea sporului de vechime, sau a altor drepturi salariale, ci doar atunci când este nevoie de aceste perioade pentru obținerea drepturilor de asigurări sociale.

Acordarea sporului de vechime, nu este reglamentat de Regulamentele europene menționate mai sus, poate fi efectuată de angajatorul dvs. însă în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consililiul din 05 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul U.E., direct aplicabil și României, regulament care prevede înlăturarea obstacolelor în cale mobilității lucrătorilor.

Potrivit  prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 orice lucrător cetățean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, fată de lucrătorii naționali, în ceea ce privește munca, renuMerarea, avantajele sociale și fiscale.

În acest context angajatorii din România ar trebui să recunoască perioada deșfășurată în statele membre U.E.  în temeiul principiului egalității de tratament enunțat în Regulamentul nr. 492/2011, ca ”vechime în muncă” și să se ia în considerare la stabilirea cuantumului sporului de vechime și  altor drepturi salariale.

Formularul european E 205 așa cum a fost conceput, la nivelul U.E se utilizează doar pentru certificarea perioadelor de asigurare/stagiilor de cotizare și se utilizează doar în scopuri legate de securitatea socială, și nu pentru beneficii privind relațiile de muncă ale salariaților migranți în cadrul U.E. (ex. sporuri salariale, încadrare în muncă, gradații, etc.).

Astfel, perioadele de timp lucrate în străinătate se pot dovedi cu actele originale emise de angajatorii la care s-a desfășurat activitatea, traduse și legalizate în limba română.

Potrivit art. 16 alin(4) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract de muncă constituie vechime în muncă.

Precizăm că, noțiunea de ”vechime în muncă” este diferită de cea a ”stagiului de cotizare” care este definită și reglementată de

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în baza căruia se calculează drepturile de pensie.