ANUNȚ Referitor la preluarea și înregistrarea dosarelor de acordare a indemnizației prevăzută de Legea 154/2001 acordată copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice

 Începând cu data de 06.09.2021,  dosarele pentru acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr.154/2021 pentru   modificarea   și  completarea  Ordonanței Guvernului nr. 105/1999  privind  acordarea  unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu  începere  de  la  6 septembrie 1940  până  la  6 martie 1945 din motive etnice, se pot depune și la sediile Caselor Locale de Pensii Dej și Turda pentru solicitanții care au domiciliul în raza acestora.

Programul cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej și Turda este următorul:

  • luni-vineri între orele 800-1200

Cererile se depun personal. În situația în care din motive întemeiate solicitantul nu se poate prezenta personal, actele se pot depune prin mandatar desemnat prin procură notarială.

Vă rugăm să aveți în vedere că drepturile se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022, indiferent de data depunerii dosarului în intervalul de timp până la data de 31.12.2021.