ANUNT TRANSFER LA CERERE

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj ,in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 at.90 alin.(1) lit.b.) , alin.(2) si alin.(5) ,  comunica un post vacant  de referent  clasa III grad profesional superior care poate fi ocupat prin transfer la cerere de catre functionari publici din institutii de acelasi nivel conform Hotararii 611/2008.

Persoanele interesate sunt invitate sa depuna la sediul institutiei, Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane , in termen de 20 de zile de la publicarea acestui anunt, urmatoarele documente:

-cerere de transfer la cerere

-CV in format european

-Acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor specifice

-Adeverinta eliberata de institutia angajatoare din care sa reiasa functia pe care o ocupa in prezent

Precizam ca in conformitate cu  dispozitiile art.90 alin (50 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ,, Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.’’

In situatia in care vor exista mai multe cereri de transfer , va fi organizat un interviu pentru candidati , la o data si o locatie care vor fi anuntate prin afisarea la sediul institutiei.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-431010 interior 142

Conditii generale: sa fie functionar public , referent  , clasa III, grad superior

Conditii specifice:

-studii medii ,absolvite cu diploma

-cunostinte operare calculator

-cunoasterea legislatiei in domeniu ( Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice;  HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii 263/2010 ; Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata) ; Legea 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata  ; HG 118/2012 Statutul Casei Nationale de Pensii Publice)

-Abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

-Nu a fost sanctionat disciplinar

Publicat azi, 17.07.2015