CONCURS

CASA JUDETEANA  DE PENSII Cluj

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 28.09.2015 ora 10,00 proba scrisa si 30.09.2015  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de :  REFERENT clasa III grad profesional SUPERIOR in cadrul  serviciului Plati Prestatii.

Conditii de participare la concurs:

–  studii medii  absolvite cu diploma de bacalaureat

–  vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

  • copie dupa actul de identitate;
  • formularul de inscriere;
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
  • cazierul judiciar;
  • acte de stare civila
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 24.09.2015ora 13,00.