În atenția beneficiarilor biletelor de tratament

Biletele de tratament pentru seria 11 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 21 Iulie 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 22 Iulie 2020, ora 8:00.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iunie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției și actul de identitate (copie și original).