În atenția beneficiarilor de bilete de tratament

Biletele de tratament pentru seria 15 se pot ridica de la sediul instituției noastre, de luni până vineri între orele 800 – 1300, până în data de 21 SEPTEMBRIE 2018.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 24 SEPTEMBRIE 2018, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii august 2018 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).