ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

             

  1. Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022adeverința din care să rezulte că, în anul școlar 2022-2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

  1. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:
  • să transmită/ să depună la sediul caselor teritoriale de pensii  – până la data de 25 septembrie 2022 o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);

  MODEL   DECLARAȚIE COPII URMASI 2022

 

!!! În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2022 , pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 va fi reținută de la plată

  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2022 – adeverința în original din care să rezulte că, în anul universitar 2022-2023 , este înscris și urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

 

!!!  În cazul neprezentării pînă la 25 octombrie 2022,  a adeverinței  în original ,drepturile de pensie de urmaș aferentă lunii  noiembrie va fi reținută de la plată .

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI