În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială

Întrucât suntem în imposibilitate de a încasa contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Cluj, prin casieria Casei Judeţene de Pensii, anunţăm contribuabilii că pot achita contribuţia de asigurări sociale prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj.

Ordinul de plată se va completa astfel:

–  la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj”;

– la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;

– la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI,  urmat de CNP-ul acestuia.”

Începând cu data de 01.04.2018 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

 

 

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI