ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA PENSIE LIMITĂ DE VÂRSTĂ, PENSIE ANTICIPATĂ, PENSIE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ SAU PENSIE DE INVALIDITATE

În vederea aplicării prevederilor Legii nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele angajate trebuie să depună la dosarul de pensie (pe lângă documentele prevăzute de legislația cadru în domeniul pensiilor) și adeverința eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului: adresa, e-mail, nr.telefon, fax, etc.

În cazul persoanelor care desfășoară activitate concomitent la mai mulți angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverințe eliberate de fiecare angajator în parte.