In atentia persoanelor cu statut de refugiat politic grec repatriat

 

 

ANUNȚ

 

 

În atenția persoanelor care au statutul de refugiat politic grec repatriat și ale căror cereri pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară depuse în baza prevederilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 1408/71 (CEE), nr. 574/72 (CEE), respectiv nr. 883/2004 (CE) și nr. 987/2009 (CE), au fost respinse, în baza prevederilor Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene din 23 februarie 1996 și deciziile de respingere au rămas definitive (nefiind contestate în termenul legal de 45 respectiv 30 de zile de la data comunicării deciziei).

Având în vedere Hotărârea Curții de Justiției a Uniunii Europene, în cauzele conexate C-401/13 și C-432/13 Balazs și alții, persoanele menționate mai sus au posibilitatea de a solicita din nou, acordarea unor pensii comunitare în baza prevederilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 (CE) și nr. 987/2009 (CE) din partea României, drepturile de pensie acordându-se, dacă sunt îndeplinite prevederile legale în vigoare, începând de la data depunerii noii cereri de pensionare.

         Noile cereri pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară pentru persoanele care au reședința/domiciliul în Grecia se vor depune la instituțiile de pensii competente elene.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI