Plata ajutorului de deces in cazul decesului asiguratului

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Începând cu data de 01.01.2018data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine Casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat)

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces în cazul decesului  asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia,  se înregistrează la Casa Județeană de Pensii Cluj – ghișeul nr.4 asigurați, respectiv la ghișeele Caselor Locale de Pensii Dej sau Turda, iar actele necesare sunt următoarele:

  1. Cerere tip Anexa 11 (se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare sau se primește spre completare la ghișeu);
  2. Certificat de deces(original+copie );
  3. Certificat de naştere solicitant(original+copie);
  4. Certificat de căsătorie solicitant(original+copie)-dacă este cazul;
  5. Carte de identitate solicitant(original+copie);
  6. Factura şi chitanţa în original de la cheltuielile ocazionate de deces;
  7. Adeverința eliberată de angajator care să ateste calitatea de asigurat, la data decesului, a persoanei decedate;
  8. Extras de cont bancar al solicitantului;
  9. Extras REVISAL-dacă este cazul.

 

*Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

 

Conducerea CJP Cluj