PLATA PENSIILOR SI INDEMNIZATIILOR IN LUNA DECEMBRIE 2015

   Urmare Comunicatului de Presă al Casei Naționale de Pensii Publice București , Compania Poşta Română SA achită drepturile cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii  in perioada 14-24 decembrie inclusiv, la domiciliul beneficiarilor. In acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate.

In ceea ce priveşte pe beneficiarii care nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata  drepturilor este asigurata la sediul subunităţilor poştale până  in data de 30 decembrie.

Drepturile de pensie si indemnizaţii ,pentru beneficiarii care au optat pentru plata  in conturi bancare  sunt achitate la termenele stabilite in convențiile pe care Casa Națională de Pensii Publice București le are incheiate cu aceste bănci.

   In luna decembrie se acordă și plata ajutorului anual pentru veteranii de război , văduvele  de război , precum și accidentații de război in conformitate cu prevederile art.16 lit.g din Legea 44/1994 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei parți din costul chiriei ,energiei termice și electrice pentru nevoi casnice persoanelor mai sus menționate.

   Acest ajutor se majorează anual prin hotarare de guvern. In acest an , in temeiul HG 951/2015 , cuantumul ajutorului crește de la 300 lei la 335 lei pentru fiecare beneficiar. Drepturile privind ajutorul anual pentru veteranii de război , văduvele  de război , precum si accidentații de război se achită printr-un mandat  separat de cel prin care se achită indemnizația cuvenită lunii decembrie.

Dorim tuturor  asiguraţilor ,pensionarilor , persoanelor vârstnice si colaboratorilor noştri  ,,SĂRBĂTORI  FERICITE CU LINIŞTE SI PACE ALĂTURI DE CEI   DRAGI ‘’.

Ec. Iacob Moholea

Director Executiv