Precizari HG 291/2017

PRECIZĂRI

 

privind aplicarea unitară și echitabilă a prevederilor legale referitoare la  pensionarii sistemului public de pensii care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a, ori în condiții deosebite și/sau condiții speciale de muncă, valorificate la calculul  drepturilor de pensie anterior datei de 1 ianuarie 2011

Art.134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificat prin publicarea  HG 291/05.05.2017 în Monitorul Oficial nr.334/08.05.2017. Astfel, cererile de recalculare a pensiei  în condiţiile prevederilor art.169^1 din Legea 263/2010 se efectuează din oficiu.

Fac obiectul acestei recalculări:

– Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu Caracter special.

– Pensionarii în situaţia cărora la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

În situaţia în care, în urma recalculării, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

Drepturile de pensie recalculate se acordă de la data de 01.01.2016 şi se plătesc astfel:

  •   În luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;
  •   În luna noiembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.

Trebuie avut în vedere ca marea majoritate a pensionarilor care au îndeplinit condiţiile legale de majoarea punctajului suplimentar  pentru grupe superioare de muncă conform actelor normative în vigoare  de la data stabilirii drepturilor de pensie şi până în prezent  ( ex: OUG 100/2008 , OUG 209/2008, Legea 218/2008, art.169 din Legea 263/2010) , au beneficiat Deja de aplicarea acestui punctaj suplimentar şi nu vor beneficia şi de facilităţile acestui act normativ.

 

 

În consecinţă , prevederile  art. 169^1 din Legea 263/2010 cu modificările aferente  introduse prin HG 291/2017 se adresează  unei categorii restrânse de pensionari ale căror drepturi de pensie au fost stabilite înainte  de 1 ianuarie 2011, iar la deschiderea drepturilor au beneficiat de  avantaje acordate de unele legi cu Caracter special , fapt care i-au exceptat de la aplicarea punctajului suplimentar pentru perioadele în care au fost încadraţi în  grupe superioare de muncă.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 

      Salciuan Mariana Nicoleta