ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE SECURITATEA MUNCII, PSI SI SITUATII DE URGENTA

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze
Servicii externe de prevenire si protectie ( SSM) prevenirea si stingerea incendiilor (PSI ) si Situatii de urgenta
in conditiile si cu respectarea Cerintelor documentelor achizitiei,atasat prezentului anunt
Invitam toti operatorii interesati si care indeplinesc conditiile legale pentru prestarea acestor servicii
sa depuna oferta de pret,pana la data de 25.09.2017 , ora11.00.
Achizitia se finalizeaza cu atribuirea unui contract de servicii.