Achizitie directa -Servicii de telefonie fixa

Casa Judeteana de pensii Cluj ,in calitate de autoritate contractanta initiaza achizitia directa de servicii de telefonie si transmitere date (telefonie fixa si fax) pentru liniile telefonice existente la sediul institutiei sale si sediile caselor locale din Dej si Turda,in conformitate cu prevederile art.7 pct.5
din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art.43 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor de atribuire a contractului de achizitie publica