ANULARE -achizitie directa servicii de curatare,igienizare aparate de aer conditionat

In temeiul art.212 alin 1 lit a din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice se anuleaza achizitia
de servicii de curatare/igienizare initiat cu invitatia de participare nr.1869A/ 29.05.2017 intrucat nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare urmand a se relua printr-o selectie de oferte