Anunt reluare achizitie directa

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta

anunta reluarea achizitiei directe,in aceleasi conditii ,de Servicii de intretinere si reparatii 

echipamente informatice de la sediul Casei Locale de Pensii Dej

Data limita de depunere aofertelr 11.02.2016, ora 12.00