Anunt reluare achizitie directa

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj in calitate de autoritate contractanta

anunta reluarea achizitiei directe,in aceleasi conditii , a Serviciilor de intretinere si rerparatii a

echipamentelor informatice pentru echipamentele de la sediul institutiei.

Data  limita de depunere a ofertelor: 11.02.2016, ora 12.00