Scrisoare de intentie -achizitie ferestre termopan

Casa Judeteana de Pensii Cluj  organizeaza in temeiul legii nr.98 /2016 privind achizitiile publice o selectie de oferte

in scopul achizitiei  de  lucrari de executie si instalare ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan la sediul institutiei

in conditiile si cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini atasat. Ofertele financiare pot fi depuse prin oricare din modalitatile: e-mail;

fax sau cu posta la registratura institutiei pana la data de 09.06.2017 .