Prima pagină
Vă informăm că începând cu data de 24.02.2023, ora 10.00, adresa de e-mail a instituției în relația cu publicul este comunicare.cluj@cnpp.ro, iar adresa de e-mail office@pensiicluj.ro a fost închisă definitiv, devenind nefuncțională.

Noutăți

ANUNȚ BILETE DE TRATAMENT

Începând cu data de 09.03.2023 începe activitatea de distribuire a biletelor de tratament balnear pe anul 2023, având 18 serii la sucursalele TBRCM SA, activitate reglementată prin H.G.nr.172, publicată în Monitorul Oficial nr.187/06.03.2023. Casei Județene de Pensii Cluj i-au fost repartizate, pentru Seria 1,  un număr de 54 bilete de tratament în stațiunile: 1 Mai, […]

Schimbare adresă e-mail în comunicare.cluj@cnpp.ro

Vă informăm că începând cu data de 24.02.2023, ora 10.00, adresa de e-mail a înstituției în relația cu publicul este comunicare.cluj@cnpp.ro, iar adresa de e-mail office@pensiicluj.ro se închide definitiv, devenind nefuncțională.

COMUNICAT referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie […]

ANUNȚ PRELUARE CERERI BILETE DE TRATAMENT

Începând cu data de 16.01.2023, Casa Judeţeană de Pensii Cluj va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora. Solicitanţii biletelor de tratament vor prezenta formularului de cerere și următoarele documente:   –   […]

COMUNICAT referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României

După cum se cunoaște, deja, în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor […]

COMUNICAT referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României

In data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicată Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte […]

Anunț important

În perioada 03.01.2023-09.01.2023 nu se fac încasări de contribuții de asigurări sociale prin casieria CJP Cluj. Contribuția de asigurări sociale se poate achita prin mandat poștal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Județene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Pe ordinul de plată […]

Precizări cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2023:     I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.789 lei.   II. Cuantumul ajutorului de deces este de: •    6.789 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului; •    3.395 lei, în cazul decesului  unui membru de familie al asiguratului sau al  pensionarului. […]