Prima pagină
Vă informăm că începând cu data de 24.02.2023, ora 10.00, adresa de e-mail a instituției în relația cu publicul este comunicare.cluj@cnpp.ro, iar adresa de e-mail office@pensiicluj.ro a fost închisă definitiv, devenind nefuncțională.

Noutăți

COMUNICAT referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României

După cum se cunoaște, deja, în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor […]

COMUNICAT referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României

In data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicată Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte […]

Anunț important

În perioada 03.01.2023-09.01.2023 nu se fac încasări de contribuții de asigurări sociale prin casieria CJP Cluj. Contribuția de asigurări sociale se poate achita prin mandat poștal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Județene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Pe ordinul de plată […]

Precizări cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2023:     I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.789 lei.   II. Cuantumul ajutorului de deces este de: •    6.789 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului; •    3.395 lei, în cazul decesului  unui membru de familie al asiguratului sau al  pensionarului. […]

Precizări privind ajutorul financiar pentru anul 2023

Ajutorul financiar reglementat prin O.U.G. nr.168/2022 se acordă pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România și ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei.  Ajutorul […]

Măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, modificarea și completarea unor acte normative referitoare la drepturile de pensie începând cu 01.01.2023

Precizări cu privire la aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative  referitoare la drepturile de pensie din sistemul public de pensii începând cu 1 ianuarie 2023 I. Valoarea punctului de pensie crește de la 1.586 lei la 1.785 lei II. Indicele de […]

INFORMARE

În baza prevederilor O.U.G. nr.168/2022, publicată în Monitorul Oficial nr.1186/09.12.2022, precizăm faptul că drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) și g) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru copiii prevăzuți la art. 3 indice 1 alin.(1) din aceeași […]

ANUNȚ REFERITOR LA CONTRACTELE DE ASIGURARE SOCIALĂ ÎN ANUL 2023

Având în vedere dispozițiile OUG nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 1 ianuarie 2023 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.000 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii […]