Prima pagină

Noutăți

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA PENSIE

! Potrivit prevederilor art.103 alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare. !! Potrivit prevederilor art.106 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în […]

IN ATENȚIA COPIILOR BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAȘ

Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind […]

ANUNȚ Referitor la preluarea și înregistrarea dosarelor de acordare a indemnizației prevăzută de Legea 154/2001 acordată copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice

 Începând cu data de 06.09.2021,  dosarele pentru acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr.154/2021 pentru   modificarea   și  completarea  Ordonanței Guvernului nr. 105/1999  privind  acordarea  unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu  începere  de  la  6 septembrie 1940  până  la  6 martie 1945 din motive etnice, se pot depune și la sediile Caselor […]

În atenția beneficiarilor de prestații care se acordă prin casele de pensii și care se plătesc în cont curent sau cont de card

Pentru persoanele care nu au fost găsite la domiciliu și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), neridicate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. Începând cu drepturile aferente lunii martie 2021, taloanele mov  vor fi arhivate la sediul […]

În atenția beneficiarilor biletelor de tratament

Casei Județene de pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 57 bilete de tratament pentru seria 1, pentru următoarele stațiuni: Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai, Moneasa. Biletele de tratament pentru seria 1 se pot ridica în perioada 22 MARTIE-25 MARTIE 2021 de la sediul instituției noastre din Cluj Napoca, Str.George Coșbuc, nr.2,  ghișeul […]

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2021

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:    5.429 lei – în perioada 1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021 (conform Legii nr. 6/2020)   5.380 lei – începând cu data de 12 martie (conform Legii 16/2021) II.Cotele de contribuţii de asigurări sociale, sunt următoarele: 25% – datorată de […]

Anunț privind menținerea măsurilor cu caracter temporar referitoare la transmiterea certificatelor de viață

 În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie internațională şi/sau alte drepturi care se plătesc de către casele teritoriale de pensii, care nu și-au confirmat, până în prezent, existența prin transmiterea certificatului de viață, drepturile acestora vor fi achitate: a. fie după efectuarea unor verificări minime a existenței persoanei, prin intermediul poștei electronice sau al telefonului, […]

Anunț referitor la contractele de asigurare socială în anul 2021

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/13.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei. În cazul asiguraților care […]