Prima pagină

Noutăți

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2021

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:    5.429 lei – în perioada 1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021 (conform Legii nr. 6/2020)   5.380 lei – începând cu data de 12 martie (conform Legii 16/2021) II.Cotele de contribuţii de asigurări sociale, sunt următoarele: 25% – datorată de […]

Anunț privind menținerea măsurilor cu caracter temporar referitoare la transmiterea certificatelor de viață

 În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie internațională şi/sau alte drepturi care se plătesc de către casele teritoriale de pensii, care nu și-au confirmat, până în prezent, existența prin transmiterea certificatului de viață, drepturile acestora vor fi achitate: a. fie după efectuarea unor verificări minime a existenței persoanei, prin intermediul poștei electronice sau al telefonului, […]

Anunț referitor la contractele de asigurare socială în anul 2021

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/13.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei. În cazul asiguraților care […]

Anunț preluare cereri bilete de tratament

Începând cu data de 18.01.2021, Casa Judeţeană de Pensii Cluj va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej  dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora. Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu  formularului de cerere + declarație  și […]

Anunț important

Din cauza procedurilor de închidere a anului 2020 și deschidere a anului 2021 vă informăm că în perioada: 04.01.2021 – 08.01.2021 – nu se fac încasări de CAS asigurați prin casieria CJP Cluj – nu se vor elibera acte privind asigurații prin sistemul informatic Menționăm că plata CAS asigurați se poate face prin transfer bancar […]

Anunț

Vă informăm că în data de 24 și 31 Decembrie 2020, la Casa Județeană de Pensii Cluj, programul cu publicul este asigurat de la ora 08:00 la ora 12:00.

Anunț privind confirmarea perioadei de asigurare realizate în țările membre UE și obținerea formularului european tip E 205

Regulamentele Europene (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009, a căror aplicare intră în atribuțiile instituției noastre nu prevăd, nicio procedură de solicitare și comunicare între instituțiile de asigurări sociale din țările membre U.E., a perioadelor de asigurare doar pentru acordarea sporului de vechime, sau a altor drepturi salariale, ci doar atunci când este nevoie de […]

Anunţ referitor la transmiterea prin mijloace electronice a adeverinţelor care atestă continuarea studiilor

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor. Sunt […]

Precizări referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 163/2020 (cumpărarea de vechime)

  1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.  Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020-31.08.2021. În intervalul de 6 ani, poate […]

Mesajul domnului Președinte al Casei Naționale de Pensii Publice

Căldura blândă a toamnei ne readuce în suflet bucuria unei mari sărbători: Ziua internațională a celor care ne sunt bunici, părinți, unchi și mătuși. În această zi specială vă asigurăm de respectul nostru, vă adresăm cele mai înălțătoare gânduri și vă înconjurăm cu toată afecțiunea pe care o meritați.   La mulți ani! Daniel Baciu Președintele Casei Naționale de Pensii […]