ANUNT

 

Serviciile Casei Judetene de Pensii Cluj privind asiguratii cu contract de asigurare si incasarile contributiilor de asigurari sociale  sunt suspendate  pe perioada  nederminata, incepand cu data de 22.06.2016 , din motive tehnice.

Se pot efectua plăți în contul CJP Cluj RO45TREZ21622210304XXXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj  Cod fiscal 13582024 prin orice alte mijloace de plată.Se va specifica obligatoriu CNP-ul asiguratului.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI