ANUNT

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj ,in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 si art.149 alin. (2) si (5) din HG 611/2008,  informeaza ca s-au depus mai multe dosare pentru postul vacant de inspector , clasa I , grad profesional superior la Serviciul Stabiliri Prestatii care se va ocupa prin transfer la cerere. Interviul pentru candidati va fi organizat in data de 26.05.2016 la ora 10 la sediul institutiei.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-431010 interior 142

Conditii generale: sa fie functionar public , inspector  , clasa I, grad superior

Conditii specifice:

-studii universitare  ,absolvite cu diploma de licenta respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

-cunostinte operare calculator

-cunoasterea legislatiei in domeniu ( Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice;  HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii 263/2010 ; Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata) ; Legea 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata  ; HG 118/2012 Statutul Casei Nationale de Pensii Publice)

-Abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

-Nu a fost sanctionat disciplinar

Publicat azi,  19.05.2016

 

DIRECTOR EXECUTIV,

MOHOLEA IACOB