SCHIMBARE CALENDAR DE PLATA, NOUTATI LEGISLATIVE INCEPAND CU DATA DE 01 IULIE 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII Cluj                       

                      

       Schimbare  calendar de plată a pensiilor/ indemnizațiilor  și de distribuire a taloanelor mov.  Noutăți legislative în        domeniul pensiilor începând cu data de 01 iulie 2018

 

  • Începând cu luna iulie 2018, în situația beneficiarilor de pensii din sistemul public și a altor drepturi prevăzute de legi cu Caracter special care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu, Oficiul Județean de Poștă remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată (cuponul de pensie) în intervalul 01-15 a lunii.

 

      Plata drepturilor restante (diferențele aferente drepturilor de pensie /indemnizație) se achită prin mandat poștal în intervalul 11-15 ale lunii.

 

În următoarele două zile lucrătoare după data de 15 a lunii,   plata curentă a mandatelor și a drepturilor restante se face la Oficiul Poștal de care aparține cu domiciliul titularul drepturilor.

 

  • Pentru beneficiarii care au optat pentru plata drepturilor prin bancă, în cont curent sau cont de card, plata drepturilor rămâne neschimbată, respectiv data de 14 a lunii ( actualul calendar de plată). Începând cu luna iulie 2018 distribuirea taloanelor mov se face la domiciliul beneficiarilor în intervalul 01-15 a lunii.

 

     După data de 15 a luniitaloanele mov pentru beneficiarii care au optat pentru plata drepturilor prin bancă, în cont curent sau cont de card se distribuie , la Oficiul Poștal de care aparține cu domiciliul titularul drepturilor,  până în ultima zi lucrătoare a lunii.

 

   Taloanele de plată mov neridicate  de la Oficiul Poștal de care aparține titularul cu domiciliul, se distribuie de către Casa de Pensii din raza de domiciliu a titularului,  începând cu luna următoare celei pentru care s-a efectuat plata,  dar numai după primirea acestora de la Oficiul Județean de Poştă.

 

 

  • În perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, valoarea punctului  de pensie va fi de 1100 lei-conform OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea  unor acte normative;

 

  • Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, reprezintă  80% din valoarea unui punct de pensie. Pentru perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, indemnizaţia de  însoţitor  va fi de  880 lei;

 

  • În perioada 1 iulie31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută de OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările ulterioare va fi de 640 lei/lună -conform OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 

  • Cuantumul indemnizației acordată în baza Legii nr.8/2006, republicată, se va modifica începând cu data 01.07.2018.

                     

                                           CONDUCEREA INSTITUȚIEI