IN ATENTIA ASIGURATILOR PE BAZA CONTRACTULUI DE ASIGURARE SOCIALA

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII Cluj

 

                     

                       ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ASIGURATE  

                    PE BAZĂ DE CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

 

 

Vă informăm că aplicația privind plata contribuțiilor de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare încheiat cu Casa Județeană de Pensii Cluj este funcțională.

Prin urmare, plata contribuției de asigurări sociale se poate încasa și la casieria instituției noastre.

                                                       

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI