ANUNT IMPORTANT PENTRU PENSIONARI

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII Cluj

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

    Privind plata pensiei/indemnizațiilor plătite de CJP Cluj și evidențierea corectă   a 

         adresei de domiciliu existent în Registrul Național de Evidență a Persoanelor

 

 

În conformitate cu prevederile art 109 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificat de punctul 98 al articolului I din OUG 103/2017, intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2018,

 

Plata pensiei se face în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:

  • la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Națională de Pensii Publice şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;

 

  • în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Națională de Pensii Publice şi băncile comerciale, precum şi între CNPP și alte instituţii de credit, conform legii.

 

În conformitate cu prevederile art.109 alin.(3) din Legea nr.263/2010 În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti, plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiaşi persoane”.

 

Începând cu luna iunie 2018, persoanele care beneficiază atât de pensie cât și de indemnizație și a căror plată nu se face într-un singur mod ( cont curent sau mandat poștal), plata acestora se va face în contul curent indicat inițial de pensionar prin cerere în acest sens. Dacă se dorește ca plata pensiei și a indemnizației să se facă prin mandat poștal, această modificare se va opera la cererea pensionarului prin depunerea la instituția noastră a următoarelor documente:- cerere în acest sens, semnată și datată, copie B.I./C.I., copie cupon pensie/ indemnizație.

 

Având în vedere prevederile art. 119 din Legea 263/2010, pensionarii din sistemul public de pensii au obligația să comunice  Casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile, orice modificare care poate duce la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia.

 

Prin urmare, în cazul în care se constată că plata pensiei și/sau a altor drepturi bănești nu se face la adresa de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, persoana în cauză va primi o notificare prin care i se aduce la cunoștință obligația prezentării documentului care atestă domiciliul la care se plătesc drepturile bănești. Dacă în termen de trei luni de la data emiterii notificării nu se prezintă actul menționat, dosarele de pensie vor fi transferate la casa de pensii competentă în funcție de adresa de domiciliu înscrisă în Registul Național de Evidență a Persoanelor.

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI