IN ATENTIA ASIGURATILOR PE BAZA CONTRACTULUI DE ASIGURARE SOCIALA

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII Cluj                                 

 

 

 

                     În atenția persoanelor asigurate pe bază de  contract de asigurare socială

 

 

Începând cu data de 01 aprilie 2018, data intrării în vigoare a OUG nr.18/2018  prin care s-a modificat art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contract de asigurare  este venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu data de 01.04.2018, cuantumul minim al contribuției de asigurări sociale este de 475 lei pe lună ( 1900 lei  salariului minim x cota contribuției de asigurări sociale de 25 %).

 

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI