Anunț privind depunerea dosarelor de pensie-înscrieri noi la pensie în perioada institutirii stării de urgență pe teritoriul României

Din motive de siguranță medicală , legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19 , Casa Județeană de Pensii Cluj anunță că începând  de  azi, 18.03.2020 , pe toată durata decretării stării de urgență , operațiunea de înregistrare  a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail.

Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile cumulativ de vârstă și stagiu de cotizare necesar pentru acordarea pensiei  anticipate , anticipate parțiale,  limită de vârstă redusă ( cu grupă de muncă), limită de vârstă-vârstă standard de pensionare, pensie de urmaș  și cei care solictă pensie de invaliditate și au emisă decizie de încadrare în grad de invaliditate ( de către Comisia de Expertiză  Medicală ) pot înregistra telefonic sau pe  e-mail solicitarea de înscriere la pensie, după caz.

Ulterior, aceste persoane vor fi anunțate telefonic pentru a prezenta documentația necesară în original și copii.

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Județene de Pensii și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

  • 0264-431010 interior 128 sau 142
  • 0730711008

cât și pe e-mail :

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Turda  și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numărul de telefon:

  • 0264-316450

cât și pe e-mail :

  • turda.Cluj@cnpp.ro

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Dej și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

  • 0264-211669

cât și pe e-mail :

  • Dej.Dej@cnpp.ro

În perioada susmenționată, în situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgență.

În atenția persoanele care trimit documente prin e-mail, pentru protejarea sistemul informatic al instituției și pentru a nu risca marcarea mesajului dumneavoastra ca „spam” (din acest motiv fiind șters), vă rugăm să aveți în vedere:

  • nu trimiteți prin forward mesaje primite de la terțe persoane;
  • pe cât posibil, folosiți pentru comunicarea cu CJP Cluj, adresa de e-mail personală;
  • în conținutul mesajului comunicați clar și succint solicitarea dumneavoastră și semnați mesajul cu numele și datele dumneavoastră de contact.

Aceste proceduri sunt  necesare în vederea evitării expunerii acestui segment de populație și pentru a-I asigura că nu-și pierd drepturile de pensie cuvenite.

                                                                           

CONDUCEREA INSTITUȚIEI