Anunț privind activitatea casieriei instituției

INCEPAND CU DATA DE 23.03.2020 NU SE FAC INCASARI SI PLATI PRIN CASIERIA CJP Cluj. Contribuţia de asigurări sociale SE   POATE ACHITA prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Pe mandatul postal/ordinul de plata se va mentiona obligatoriu  numele si prenumele  CNP-ul asiguratului

 

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!