În atenția beneficiarilor biletelor de tratament

Casei Județene de pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 57 bilete de tratament pentru seria 1, pentru următoarele stațiuni: Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai, Moneasa.

Biletele de tratament pentru seria 1 se pot ridica în perioada 22 MARTIE-25 MARTIE 2021 de la sediul instituției noastre din Cluj Napoca, Str.George Coșbuc, nr.2,  ghișeul nr.8, între orele 800  –  1400.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta, după caz , cuponul pentru plata pensiei aferent lunii februarie 2021 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.