În atenția beneficiarilor de prestații care se acordă prin casele de pensii și care se plătesc în cont curent sau cont de card

Pentru persoanele care nu au fost găsite la domiciliu și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), neridicate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Începând cu drepturile aferente lunii martie 2021, taloanele mov  vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă corespunzător, pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii.

Taloanele mov pot fi transmise, la cerere, la domiciliul beneficiarilor sau împuterniciților acestora, după caz. Cererea se depune la Oficiul Județean de Poștă corespunzător.

După expirarea celor 24 de luni, documentele de informare vor fi transmise către casele teritoriale de pensii.