Informare privind adeverințele cu venituri/sporuri nepermanente sau a veniturilor lunare brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 01.04.2001, care pot fi valorificate conform prevederilor Legii nr.360/2023

Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, care intră în vigoare la data de 01 septembrie 2024 și Hotărârea nr. 181/2024 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prevăd că în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi recalculate, din oficiu, prin valorificarea din adeverințele prezentate de beneficiari a veniturilor/sporurilor nepermanente sau a veniturilor lunare brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 01.04.2001, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat și care nu au fost valorificate la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

Sunt avute în vedere:

  • Adeverințe eliberate conform Ordinului MMPS nr.487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor până la data de 01.09.2023, în vigoare de la data de 18.06.2021;
  • Adeverințe emise anterior Ordinului MMPS nr.487/2021, cu condiția sa îndeplineasca condițiile de valabilitate si legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa la Ordin, dar care trebuie să aibă mențiunea că asupra veniturilor respective s-a datorat contribuția de asigurări sociale de stat.

Potrivit Legii nr.360/2023, drepturile astfel recalculate se acordă de la data de 01.09.2024.

Conform prevederilor Legii nr.360/2023, cererile de valorificare a sporurilor/veniturilor nepermanente, venituri lunare brute sau nete, după caz, depuse după intrarea în vigoare a legii (01.09.2024), vor fi însoțite de adeverințe eliberate conform Anexei 6 la lege, iar drepturile de pensie vor recalculate și acordate cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Potrivit „Menţiunilor” de la cap. VI din Anexa nr. 14 la Hotărârea nr.181/2024 privind normele de aplicare a Legii nr. 360/2023, pentru situaţiile prevăzute la art. 139 alin.(3) din Legea nr. 360/2023, sumele care se valorifică la determinarea punctajelor lunare, în situaţia dovedirii acestora prin adeverinţă întocmită conform Anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023, sunt următoarele:

  • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
  • premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
  • recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
  • al treisprezecelea salariu;
  • formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;
  • sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;
  • indemnizaţiile de muncă nenormată;
  • alte sporuri care nu au avut caracter permanent pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale.

Subliniem că, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr.360/2023 se vor valorifica atât adeverințele existente în dosarele de pensie, cât și cele depuse în original, în condițiile în care aceste adeverințe  îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate.

De asemenea, responsabilitatea eliberării documentelor care să facă dovada salariilor si sporurilor de care o persoană a beneficiat în anumite perioade de timp, anterior datei de 01.04.2001, revine unității angajatoare sau firmei deținatore de arhivă. Adeverințele se eliberează pe baza statelor de plată aflate în arhiva societății, iar angajatorul/firma deținatoare a arhivei poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Casa Județeană de Pensii Cluj nu are competențe stabilite prin lege în ceea ce privește emiterea sau intervenția pe lângă diferite unități/instituții în scopul eliberării de documente care sa facă dovada acestor drepturi.