ANUNȚ REFERITOR LA CONTRACTELE DE ASIGURARE SOCIALĂ

Având în vedere dispozițiile H.G. nr.598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,  începând cu data de 1 iulie 2024 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.700 lei.

În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 iulie 2024, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.700 lei, iar contribuția minimă de asigurări sociale este de 925 lei/lună.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, din inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 3.700 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului.

De asemenea, începând cu data de 1 iulie 2024, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 3.700 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr.163/2020, cu modificările ulterioare.

Noua valoare de 3.700 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 iulie 2024 în temeiul O.U.G. nr.163/2020, cu modificările ulterioare.