Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 • În anul 2019 indicele de corecţie prevăzut de art 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică la 1,20.
 • Începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea punctului de pensie se menţine la aceeaşi valoare -1100 lei, urmând ca începând cu data de 1 septembrie 2019 să se majoreze cu un procent de 15% ajungând la 1265 lei.
 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată conform O.U.G.nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și completările ulterioare, se menţine la suma de 640 lei, iar începând cu data de 01 septembrie 2019 se majorează cu 10% și va fi de 704 lei.
 • Începând cu 1 ianuarie 2019 nivelul minim al venitului asigurat, în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, este de 2080 lei, pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.
 • Indemnizația lunară acordată în temeiul Legii nr.8/2006, care reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, nu poate depăși suma de 4.160 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Totodată, în perioada 2019-2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 următoarele drepturi:

 • indemnizaţiile prevăzute de Decretul – Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republictă, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizaţiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizaţiile prevăzute de Legea 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizaţia prevăzută de Legea 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
 • drepturile prevăzute de Legea nr 49/1991 privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război,cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art.1;
 • drepturile prevăzute de Legea nr 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art.11;
 • drepturile de pensie prevăzute de Legea nr.49/1999 privind pensiile IOVR cu modificările și completările ulterioare;
 • ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare.

De asemenea, în perioada 2019-2021 îndemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni – august 1977 nr.341/2004, rămân la nivelul cuantumului stabilit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.