Reluarea graduală a activității de relații cu publicul în cadrul Casei Județene de Pensii Cluj

Având în vedere trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, începând cu data de 15.05.2020, Casa Județeană de Pensii Cluj își va desfășura activitatea astfel:

 • Începând cu data de 15.05.2020 se reia activitatea de depunere a dosarelor de înscriere la pensie-cazuri noi, a cererilor de recalculare care presupun anexarea unor documente originale și a cererilor de acordare a ajutorului de deces, activitate care se rezumă strict la depunerea acestora și primirea numărului de înregistrare.   

         Programul  este de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-13.00

 • În ceea ce privește celelalte tipuri de servicii, recomandăm să se apeleze la poșta electronică, serviciile poștale/servicii de curierat, telefon, fax.

 Coordonatele de contact ale instituției noastre:

  Casa Judeteana de Pensii Cluj:

 • Adresa poștală: Cluj Napoca, Str.George Cosbuc, nr.2
 • POȘTĂ ELECTRONICĂ:
 • office@pensiiCluj.ro
 • comunicare.Cluj@cnpp.ro
 • stagii.Cluj@cnpp.ro pentru: încheiere contracte de asigurare socială, rezilierea contractelor de asigurare   socială, solicitare de eliberare a stagiului de cotizare, solicitare eliberare document E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania
 • TELEFON:
 • 0730.014.325 –Audiențe telefonice Director Executiv Adjunct
 • 0730.015.091-Audiențe telefonice Director Executiv Adjunct Direcția Stabiliri și Plăți Prestații
 • 0730.711.008 -Audiente telefonice/Consiliere de specialitate
 • 0264.598.088 -Audiente telefonice/Consiliere de specialitate, Informatii de interes general
 • 0264.431.010 interior 142- Consiliere, Informatii de interes general
 • 0264.431.010 interior 134– Informatii referitoare la stabilire pensii
 • 0264.431.010 interior 134– Informatii referitoare la plăți pensii
 • 0264.431.010 interior 109– Informatii referitoare la stabiliri pensii internationale
 • 0264.431.010 interior 122– Informatii referitoare la evidenta contribuabili
 • 0264.431.232 –Informații accidente de muncă și boli profesionale
 • FAX:0264.450.080

Casa Locală de Pensii Turda:

 • Adresa poștală: Mun.Turda, Str.Republicii, nr.15
 • POȘTĂ ELECTRONICĂturda.Cluj@cnpp.ro
 • TELEFON : 0264.316.450

  Casa Locală de Pensii Dej :

 • Adresa poștală: Mun.Dej, Str.1 Mai, nr.25
 • POȘTĂ ELECTRONICĂDej.Dej@cnpp.ro
 • TELEFON : 0264.211.669 interior 1,2,3 sau 4

 

 •   Nu se fac plăți și încasări prin casieria instituției.
 • Plata ajutorului de deces se face prin cont bancar sau mandat poștal.

 

 • Contribuţia de asigurări sociale se poate achita prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Ordinul de plată se va completa astfel:
 • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj
 • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;
 • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.” Începând cu data de 09.01.2020 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 558 lei pe lună.
 • Activitatea de solicitare si eliberare a biletelor de tratament balnear ramane în continuare suspendată până la noi reglemantări.

In vederea desfășurării controlate a activității de relații cu publicul, începând cu data de 15.05.2010 au fost luate următoarele măsuri: 

 • asigurarea unui flux controlat al publicului în spațiul destinat
 • asigurarea triajului epidemiologic
 • folosirea produselor dezinfectante
 • obligativitatea respectării distanței sociale
 • obligativitateaa folosirii protecției sanitare prin utilizarea măștilor și a mănușilor de protecție
 • evitarea posibilelor aglomerări la sediul instituției

Pentru evitarea deplasării la sediul Casei Județene de Pensii Cluj și a evitării contactului direct cu personalul instituției  în scopul protejării beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezintă o categorie vulnerabilă, recomandăm în continuare utilizarea numerelor de telefon,  adresele de e-mail puse la dispoziție in acest sens  sau site-ul instituției de unde se pot descărca formularele necesare.