Anunț referitor la activitatea cabinetelor de expertiză medicală după data de 15 mai 2020

Revizuirea medicală:

Pensionarii de invaliditate programați la revizuirea medicală după data de 15.05.2020:

 • Revizuirea medicală se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranță impuse.

Pensionarii de invaliditate care erau programați în perioada stării de urgență, respectiv 16.03 – 14.05.2020:

 • Pensionarii care erau programați la revizuire în perioada stării de urgență și a căror revizuire nu a fost efectuată, li se vor solicita telefonic să comunice documentele medicale care au fost emise de la ultima revizuire medicală precum și programul recuperator.

Documentele vor fi trimise prin intermediul mijloacelor de comunicare:

 • Personal, dacă pensionarul se prezintă la cabinetul de expertiză – în acest caz vor fi reținute doar documentele medicale
 • Prin serviciul poștal cu confirmare de primire
 • Prin serviciul electronic pe următoarele adrese de e-mail ale cabinetului de expertiză medicală: expertizaCluj@cnpp.ro sau expertiza_cjp_Cluj@yahoo.com, împreună cu o declarație pe proprie răspundere că actele corespund cu originalul.
 • În cazul pensionarilor care nu pot fi contactați telefonic se va emite o notificare privind necesitatea transmiterii documentelor medicale prin serviciul poștal.
 • După analizarea documentației se va emite decizia medicală asupra capacității de muncă, decizie care va fi comunicată beneficiarului prin poștă cu confirmare de primire.
 • În situația în care documentele medicale nu sunt concludente, medical expert al asigurărilor sociale va programa pensionarul pentru examinare clinică fără să solicite documente medicale suplimentare.

Cazuri noi

 • În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată – Anexa 10 (se poate descărca de pe site-ul instituției pensiiCluj.ro de la secțiunea formulare/expertiză medicală/cerere tip – Anexa 10) împreună cu documentația medicală, vor fi trimise prin intermediul serviciilor electronice pe următoarele adrese de e-mail ale  cabinetului de expertiză medicală: expertizaCluj@cnpp.ro sau expertiza_cjp_Cluj@yahoo.com, împreună cu o declarație pe proprie răspundere că actele corespund cu originalul.
 • Personal, dar numai cu programare prealabilă pe telefon.

Concedii medicale:

 • Personal, dar numai cu programare prealabilă pe telefon.

Precizări referitoare la pensia de invaliditate sau a pensiei de urmaș cu încadrare în grad de invaliditate:

În cazul beneficiarilor acestor categorii de pensii, pentru care valabilitatea deciziilor medicale asupra capacității de muncă încetează în perioada 16.03.2020-15.05.2020 în care a fost instituită starea de urgență, plata pensiei de invaliditate/urmaș se suspendă începând cu data de 01.07.2020 dacă până la data de 15.06.2020 nu prezintă documente medicale actuale.

   Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon: 0264.592.170